“งาน Thailand Rice Convention 2017”

123

 “งาน Thailand Rice  Convention 2017”

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุม Thailand Rice Convention 2017 และแสดงปาฐกถา ในหัวข้อ  “ การค้าข้าวไทยและทิศทางในอนาคต ”  ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.  ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการ “ Rice Plus … ข้าวไทยก้าวใหม่ด้วยนวัตกรรม ”  จัดขึ้นวันที่      28-30 พฤษภาคม 2560  ณ ลานอีเดน 3  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์