“กรมเจ้าท่า”คุมเข้มบริการเดินเรือโดยสาร รับฤดูกาลท่องเที่ยว

2

“กรมเจ้าท่า” คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยเดินเรือทั้งระบบ ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ควบคุมการให้บริการ ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวไทยปี 65 หลังรัฐบาลเปิดประเทศ ตั้งแต่จุดลงเรือจนถึงปลายทาง เสริมความรู้คนเรือ กัปตัน ช่วยเหลือผู้โดยสารทุกแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำยอดนิยม ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน 

ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า ในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย กรมเจ้าท่าได้ประกาศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกและการติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร ทั้งในทะเลและแม่น้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมธุรกิจภาคการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ มาตรการที่กรมเจ้าท่านำมาปฏิบัติสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้บริการทางน้ำในแหล่งท่องเที่ยว โดยการถอดบทเรียนจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นในอดีต และเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับนักท่องเที่ยว อาทิ กรณีเรือฟินิกซ์ล่มเมื่อปี 2561 จึงได้มีการพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือของผู้ให้บริการ ที่มีกลไกการกำกับ ควบคุมและติดตามเรือ

รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเรือ และกำกับมาตรฐานคนเรือและคนขับเรือต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันยังได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล