แพทย์แนะทางแก้ภาวะ Long Covid ปรับสมดุลใหม่แบบไม่ใช้ยา

10

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หากมีภาวะ Long covid ต้องคอยหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง หรือไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ประเมินร่างกายของตัวเรา และจะได้รับการรักษา และฟื้นฟูได้อย่างตรงจุด

แพทย์หญิง อารีย์ กิจศิริกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านฝังเข็ม ประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาล พญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ภาวะ Long covid คืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากการติดโควิด-19 ซึ่งมีอยู่หลายอาการ ที่จะพบบ่อย ๆ ก็คือ เหนื่อยเพลีย ปวดเมื่อยข้อ หายใจไม่อิ่ม อาการจะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทั้งนี้ยังมักจะมีปัญหาระบบประสาท ไขสันหลัง รากประสาทและเส้นประสาทเป็นส่วนใหญ่ โดยการอักเสบที่เกิดขึ้นมักจะเกิดทั่วร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสั่งงานของอวัยวะทั้งหมดรวมถึงกล้ามเนื้อโดยรอบ

หากกล้ามเนื้อเกิดพังผืดก็จะเกิดการหดรัดเส้นประสาท เส้นประสาทที่ถูกพังผืดรัดนานๆก็จะบาดเจ็บเกิดเป็นแผลรอบๆ พังผืด ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้นๆ ทำงานผิดปกติ แนะวิธีดูแลตัวเองเพื่อให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วว่า “หลังจากที่เราหายจากการติดเชื้อโดวิด เราต้องคอยหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง หรือไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ประเมินร่างกายของตัวเรา และจะได้รับการรักษา และฟื้นฟูได้อย่างตรงจุด

แพทย์หญิง อารีย์ กิจศิริกุล

“ตอนนี้มีนวัตกรรมการรักษาแบบไม่ใช้ยาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่อง TMS รักษาร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคือ “การฝังเข็ม” ที่ใช้เข็มแบบ Dry needle technique รักษาควบคู่กันไปจนอาการคนไข้ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งเครื่อง TMS ตัวนี้จะไปกระตุ้นสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นนั้นจะทำให้เกิดช่องว่างข้างใต้พังผืดที่มีแผลรอบๆ เส้นประสาทที่ถูกพังผืดรัดอยู่ เมื่อเกิดช่องว่างจึงทำให้เส้นประสาทสามารถรักษาแผลของตัวเองได้ อวัยวะต่างๆ จึงสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

เช่น ปอดสามารถขยายตัวได้มากขึ้น หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ดีขึ้น ลำไส้สามารถทำงานบีบตัวได้ดีขึ้น กระเพาะปัสสาวะสามารถขยายตัวได้มากขึ้น เป็นต้น โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ ส่วนการใช้เข็มเพื่อสะกิดพังผืดออกหรือเทคนิคที่เรียกว่า Dry needle นั้นสามารถตัดพังผืดในกล้ามเนื้อออกทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวแล้วเส้นประสาทถูกรัดอยู่ในกล้ามเนื้อนั้นก็สามารถกลับมาส่งสัญญาณได้ตามปกติ” ซึ่งก็นับว่าเป็น ประสบการณ์การรักษาในวงการแพทย์ ที่ได้เริ่มมีการพัฒนาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลของการรักษาก็ขึ้นกับเฉพาะตัวบุคคลนั้นด้วย