สสว. จัดอบรมการเพิ่มขีดความสามารถร้านประชารัฐสุขใจ SHOP

22

สสว. จัดอบรมการเพิ่มขีดความสามารถร้านประชารัฐสุขใจ SHOP

นางพลาริน แย้มจินดา รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานอบรมการเพิ่มขีดความสามารถร้าน (ต้นแบบ ) ประชารัฐสุขใจ SHOP เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบริหารจัดการร้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน การจัดทำแผนโปรโมทร้านและโปรโมชั่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ ณ   โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้