กฟน. ตรวจอาคารประหยัดพลังงาน  รพ.พระนั่งเกล้า

67

นายพูนศักดิ์  ว่องตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (คนกลาง) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การไฟฟ้านครหลวง  ร่วมตรวจประเมินอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เพื่อประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงานในระดับ 2  ตามโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5  MEA Energy Saving Building 2017 จัดประกวดอาคารสำหรับ 4 กลุ่ม ประกอบด้วยอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงานและศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  และคณะทำงานให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้