สปสช. เดินหน้าสางกรณีการใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉิน

18

ที่ถูกประเมินว่าไม่เข้าเกณฑ์และต้องจ่ายค่ารักษา 7-8 แสนบาทเอง ซึ่งญาติไม่เห็นด้วยกับการผลการประเมินว่า การใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ หรือ UCEP ของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ตามระบบเมื่อผู้ป่วยถูกส่งตัวด้วยอาการฉุกเฉินไปที่ รพ.นอกเครือข่าย ทาง รพ.จะทำการประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินโดยแจ้งอาการไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ว่าอาการนี้เข้าเกณฑ์วิกฤติฉุกเฉินตามนโยบายนี้หรือไม่ หากผลประเมินว่าเข้าเกณฑ์ ก็ดำเนินการตามขั้นตอนและส่งเรื่องเบิกจ่ายมาที่ สปสช.โดย สปสช.จะดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 30 วัน แต่หากผลประเมินอาการแล้ว ทาง สพฉ.ระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้

“ในกรณีนี้เมื่อ สปสช.ได้รับเรื่องจากญาติผู้ป่วยผ่านสายด่วน สปสช. 1330 ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและดำเนินการตามระบบ พร้อมทั้งแจ้งให้ญาติผู้ป่วยส่งคำร้องอุทธรณ์ไปที่ UCEP Center ของ สพฉ.แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ สพฉ.ว่าจะเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติหรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ ก็ทำเรื่องเบิกจ่ายมาที่ สปสช.ตามกระบวนการได้เลย” ทพ.อรรถพร กล่าว