ท่องเที่ยวร่วมใจในโครงการ “ขยะใกล้ตัวช่วยกันเก็บ”

36

รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวร่วมกันเก็บขยะในโครงการ “ขยะใกล้ตัวช่วยกันเก็บ”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเก็บขยะในโครงการ “ขยะใกล้ตัวช่วยกันเก็บ” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมกันเก็บขยะและร่วมพูดคุยกับชุมชนเพื่อรณรงค์การไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีเยาวชนและอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้