สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 14 ม.ค.65

3

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ 8,158 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 85,180 ราย
หายป่วยแล้ว 43,428 ราย
เสียชีวิตสะสม 200 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,308,615 ราย
หายป่วยแล้ว 2,211,922 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,898 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 มกราคม 2565
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 108,313,948 โดส
วันที่ 13 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 52,332 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 128,885 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 361,472 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 65,236,475 ราย
2. อินเดีย จำนวน 36,571,423 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,815,827 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 14,967,817 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 13,240,304 ราย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 2,308,615 ราย