สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 13 ม.ค.65

4

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ 8,167 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 77,022 ราย
หายป่วยแล้ว 39,486 ราย
เสียชีวิตสะสม 185 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,300,457 ราย
หายป่วยแล้ว 2,207,980 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,883 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 12 มกราคม 2565
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 107,771,259 โดส
วันที่ 12 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 49,703 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 116,093 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 333,559 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 64,344,694 ราย
2. อินเดีย จำนวน 36,312,486 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,718,606 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 14,862,138 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 12,934,982 ราย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 2,300,457 ราย