สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 12 ม.ค.65

4

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ 7,681 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 68,855 ราย
หายป่วยแล้ว 35,641 ราย
เสียชีวิตสะสม 171 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,292,290 ราย
หายป่วยแล้ว 2,204,135 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,869 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มกราคม 2565
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 107,271,904 โดส
วันที่ 11 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 49,784 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 133,047 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 330,377 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 63,390,876 ราย
2. อินเดีย จำนวน 36,060,902 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,630,142 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 14,732,594 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 12,573,263 ราย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 จำนวน 2,292,290 ราย