ร่วมเชิดชู ชื่นชม อัตลักษณ์แห่งสยาม 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

121

เป็นที่ตระหนักและซาบซึ้งกันดีว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้นำในการสร้างโอกาส ชี้นำทางให้คนไทยได้นำทักษะด้านงานศิลปหัตถกรรม สร้างอาชีพให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  นับเป็นการสืบสานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงคุณค่าและความงดงามอวดสายตาชาวโลก

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จึงได้จัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9”  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวคิด “ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา”

ผ้าปักกองหลวง
ผ้าปะลางิง

วันนี้เราจึงมาชวนกันไปเที่ยวงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9”   งานที่รวมสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ระดับประเทศ ที่หาชมได้ยากกว่า 150 ผลงาน มาจัดแสดงและจำหน่าย ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เครื่องเงินสุโขทัย

ภายในงานแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย

โซน  The Masters Gallery  “จากเวหาจรดบาดาล”  ส่วนจัดนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 25 ราย และนิทรรศการ “มรดกศิลป์” ที่รวบรวมสุดยอดผลงานหัตศิลป์ที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วกว่า 30 ชิ้นงาน

เครื่องถมทอง-เงิน-คร่ำ

โซน  The Artisan’s Workshop  “หัตถกรรม..หัดทำมือ”  ส่วนกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้งานหัตศิลป์กับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม อย่างใกล้ชิด ซึ่งจัดขึ้นทุกวัน วันละ 3 รอบ รวมตลอดงานไม่น้อยกว่า 12 รอบ

ผ้าทอไทลื้อ

โซน  The Craftsmen Collections “ตลาดหัตถศิลป์” ส่วนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมในสาขาต่างๆ กว่า 150 คูหา แบ่งเป็น 4 โซนจำหน่าย ประกอบด้วย โซน“เริงลม หรรษา” (ประเภทการละเล่น หนังตะลุง เครื่องดนตรี) โซน “ภูษา ธารา” (ประเภทงานผ้า) โซน “แผ่นดินทอง” (ประเภทหัตถศิลป์ชั้นสูง เครื่องทอง เครื่องเงิน) และโซน “เพลินไพร” (ประเภทงานไม้ หวาย จักสาน)

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานคุณค่าความงดงามของงานช่างฝีมือไทยกันได้ในงานนี้