สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 21 ธ.ค.64

2

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 2,476 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,167,666 ราย
หายป่วยแล้ว 2,108,771 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,346 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,196,529 ราย
หายป่วยแล้ว 2,136,197 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,440 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 ธันวาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 100,171,841 โดส
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 50,876 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 108,685 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 113,765 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 52,059,667 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,747,913 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,215,856 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 11,453,121 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 10,241,812 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,196,529 ราย