สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 29 พ.ย.64

1

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19  วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 4,753 ราย
หายป่วยแล้ว 1,985,595 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,082,703 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,640 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 2,013,021 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,111,566 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,734 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 28 พฤศจิกายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 92,360,417 โดส

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 115,534 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 89,759 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 29,828 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 49,099,590 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,578,749 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,080,906 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 10,146,915 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 9,570,373 ราย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,111,566 ราย