กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาผู้ประกอบการการค้าออนไลน์

36

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ : Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)” เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านการเจรจาธุรกิจร่วมกับeMarketplace ต่างชาติ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สนามบินน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำด้าน eCommerce ร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561