สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 25 พ.ย.64

2

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 6,335 ราย
หายป่วยแล้ว 1,959,663 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,059,464 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,487 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,987,089 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,088,327 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,581 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 24 พฤศจิกายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 90,468,955 โดส
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 199,502 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 331,802 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 43,468 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 48,969,792 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,541,349 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,043,417 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 9,974,843 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 9,434,393 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 23 จำนวน 2,088,327 ราย