สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

1

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 5,857 ราย
หายป่วยแล้ว 1,952,445 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,053,129 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,450 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,979,871 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,081,992 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,544 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 23 พฤศจิกายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 89,894,183 โดส
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 197,148 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 320,501 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 39,743 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 48,835,216 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,533,473 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,038,731 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 9,932,408 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 9,400,835 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 23 จำนวน 2,081,992 ราย