รพ.ราชวิถี วางใจ HOBART ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

34

นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HOBART) ประเทศไทยและอินโดไชน่า  ร่วมกับบริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดย นางสาวไพริน ตรีลักษณวิลัย  ผู้จัดการทั่วไป นำทีมเข้าตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเครื่องล้างจาน ประสิทธิภาพสูง จากประเทศเยอรมันนี พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ แผนกโภชนาการศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งมอบเครื่องล้างจาน รุ่น FTNi 2 SAAR DS6 Flight Type ของ HOBART ที่ใช้พลังงานไอน้ำ ในการทำความร้อน และมีสมรรถนะในการล้างจานได้มากกว่า 5,300 ใบ ต่อชั่วโมง พร้อมช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำและเคมีมากกว่ารุ่นทั่วไปถึง 30%  ถูกสุขลักษณะความปลอดภัยจากการติดเชื้อ  ได้รับรองมาตรฐานความสะอาด ยืนยันได้จากรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงมากมาย จากยุโรป พร้อมระบบทวนสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการทำงานด้วยชุดควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการศาสตร์ ของโรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมทดสอบ และรับมอบ