เปิดแนวคิด ‘ธีระธัช รัตนกมลพร’ปั้นวิลล่า ฟอเรสต์ อสังหาฯแนวคิดดี วิถีใหม่

30
ธีระธัช รัตนกมลพร

วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน หลักการเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการใส่ใจเรื่องสุขภาพ อนามัย กลายเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยยุคใหม่ เช่นเดียวกับ “ธีระธัช รัตนกมลพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนพลัสแอสเสท จำกัด นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งภาคตะวันออก กับโครงการใหม่ Villa Forest ภายใต้แนวคิดหมู่บ้าน “วิถี-ดี” กับโลกยุคโควิด

ธีระธัช ปักหลักทำเลทองที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด และเป็นพื้นที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่สำคัญของไทย และยังเป็นศูนย์กลางคมนาคม ขนส่ง โลจิสติกส์ของภูมิภาคนี้ จากการที่รัฐบาลพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีทั้งท่าเรือ สนามบิน และรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เมืองชลบุรีจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

“ผมเกิดและเติบโตที่นี่ จึงอยากพัฒนาโครงการดี ๆ ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผมทำธุรกิจนี้ตั้งแต่อายุ 19 ปี เห็นเมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพการเติบโตได้อีกมาก”

ผุดนวัตกรรมที่อยู่อาศัยยุคโควิด
สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย ธีระธัช พยายามสร้างอำเภอบ้านบึง ซึ่งเป็นบ้านเกิดให้เป็นเมืองใหม่ แต่ละโครงการได้พัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ จนช่วง 2 ปีหลัง ที่ประเทศไทยเผชิญโควิด-19 ธีระธัช จึงเกิดไอเดีย และนำมาพัฒนาเป็นโครงการ Villa Forest ภายใต้แนวคิดหมู่บ้าน “วิถี-ดี” ที่จะนำทุกคนกลับสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ตามหลัก “บ-ว-ร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ผสมผสานกับนวัตกรรมบ้านแนวคิดใหม่เพื่อรองรับวิถีแห่งสุขภาพในยุคโควิด เป็นหมู่บ้านวิถี-ดี ที่ตอบโจทย์ทั้งร่างกายและจิตใจ บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ เขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าโครงการราว 2,000 ล้านบาท
“Villa Forest จะเป็นบ้านที่มากกว่าบ้าน เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องอยู่ท่ามกลางโรคระบาด ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 บ้านที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ของคนทุกเพศ ทุกวัย ออกแบบให้ดูแลเรื่องสุขอนามัย มีจุดชำระล้าง ทำความสะอาดก่อนเข้าบ้าน มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้า และศูนย์รวมจิตใจ”

ธีระธัช กล่าวว่า Villa Forest จะมีครบ ทั้ง “บ-ว-ร” บ้าน วัด ในที่นี้ คือสถานที่ปฏิบัติธรรม และโรงเรียน ซึ่งจะมีโรงเรียนนานาชาติเปิดในพื้นที่โครงการด้วย เป็นการดึงทั้ง 3 ส่วน ซึ่งมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยู่ร่วมกัน ผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัย เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะกับชีวิตวิถีใหม่ และย้อนกลับไปสู่ยุคที่เป็นชุมชนพึ่งตัวเองได้ โดยมีต้นแบบ 5 ดี ที่สะท้อนถึงการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวคิดหมู่บ้าน “วิถี-ดี” คือต้นแบบ 5 ดี ที่สะท้อนถึงการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
• ดี 1 ทำเลดี – เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจใหม่ เดินทางสะดวก ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด ธนาคาร และสถานที่ราชการ
• ดี 2 สิ่งแวดล้อมดี – ชุมชนรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิงแวดล้อมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างชุมชน สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ
• ดี 3 สังคมดี – ความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีของสังคมคุณภาพ ที่หล่อหลอมด้วยความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี การแบ่งปันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
• ดี 4 สุขภาพดี – การสร้างสรรค์บ้านที่ให้มากกว่าการเป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นบ้านที่ปลอดภัย ปลอดโรค เอื้อคุณค่าแห่งความสุขที่เรียกว่า “การแข็งแรง ใจเป็นสุข”
• ดี 5 แรงบานดาลใจที่ดี – การริเริ่มเรื่องราวของชุมชนบ้านที่สะท้อนถึงชุมชนของการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

สร้างสังคมพึ่งพาตัวเอง
ธีระธัช อยากจะจำลอง Villa Forest ให้เป็นชุมชนศตวรรษใหม่แห่งบ้านบึง เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปีของอำเภอบ้านบึ่ง โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่า Villa Forest จะเป็นชุมชน ’ปอด’ ของเมืองบ้านบึง เป็นชุมชนที่มีพื้นที่สีเขียว เป็นชุมชนรักษ์นิเวศน์ และเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ‘กายแข็งแรง ใจเป็นสุข’ ซึ่งนอกจากภายในบ้าน จะออกแบบให้พึ่งตัวเอง มีพื้นที่เพาะปลูกแล้ว พื้นที่ส่วนกลางจะเป็น “โรงนา” ที่เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ให้นำผลผลิตมาแลกเปลี่ยน ซื้อขายกันได้

นอกจากนี้ จะเปิดให้เป็น “จุดหมายปลายทางใหม่” ของอำเภอบ้านบึง เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ ที่เพาะปลูกภายในโครงการ มีร้านอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในชุมชน และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ที่ให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ โดยได้พื้นฐานแนวคิดมาจากการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ โครงการโคกหนองนา เป็นต้นแบบการพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยวิถี-ดีจากธรรมชาติ

สำหรับโครงการ Villa Forest จะมีแบบบ้านที่หลากหลาย ทั้งทาวน์โฮม บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารชุด ให้เหมาะกับแต่ละความต้องการ ซึ่งโครงการประกอบด้วยชุมชนเมืองที่มีทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติเชิงกสิกรรม (Learning Farmer Centre) และโรงเรียนนานาชาติ Wells International School, Chonburi Campus บนที่ดิน 24 ไร่

แนวคิดในการออกแบบบ้านในโครงการเป็นไปตามแนวคิดวิถี-ดี ที่ได้กล่าวไว้ เป็นการดึงเอาวิถีชีวิตของคนไทยในเรื่องของความสามัคคีและการใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน แล้วนำวิวัฒนาการในโลกยุคปัจจุบันมาผสมผสานในการออกแบบระหว่างชีวิตคนเมืองและธรรมชาติ ดังนั้นการออกแบบบ้านทุกหลังจะให้ความสำคัญกับการปรับใช้ทรัพยากรธรรมชาติ “ดิน น้ำ ลม ไฟ” มาผสมผสานและประยุกต์ให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
“ผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ บ้าน ซึ่งเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์ ที่ใคร ๆ ก็สามารถออกแบบได้ สร้างให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย แต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไป คือซอฟต์แวร์ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์รวมจิตใจ สนับสนุนให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้ พึ่งพากัน ซึ่งถือเป็นวิถี-ดี แห่งศตวรรษใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บ้านบึง” ธีระธัชระบุ

ธีระธัช รัตนกมลพร

สำหรับโครงการ Villa Forest จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยมีประมาณ 350 – 400 ยูนิต ทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ราคาเริ่มต้น 2.6 ล้านบาท ปัจจุบันมีลูกค้าจองบ้านในโครงการไปแล้วจำนวนหนึ่ง แต่ตัวโครงการและพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรม วิลล่าฟาร์ม โรงนาที่เป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และศูนย์รวมองค์ความรู้ วัฒนธรรม อารยธรรมต่างๆ รวมทั้งศูนย์รวมตำนานของอร่อยของบ้านบึงมาไว้บริการด้วย คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ส่วนการพัฒนาจะทยอยแล้วเสร็จเป็นเฟส 1-2-3-4 โดยจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 3 ปี