ดานอน มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านโภชนาการ คนไทยทุกวัย

9

ดานอน ประเทศไทย มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านโภชนาการ ตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย ทั้งปัญหาด้านการขาดโปรตีนในวัยผู้ใหญ่ ภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้น และ ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก

ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย หรือ ดานอน ซึ่งก่อนหน้านี้ ที่คนไทยรู้จักกันในนาม ดูเม็กซ์ (Dumex) ผู้นำด้านโภชนาการระดับโลก ที่เน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค โดยปรับให้เข้ากับความต้องการทางโภชนาการในท้องถิ่น และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้บริโภค มานานกว่าหนึ่งศตวรรษ ดานอนเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยมุ่งเน้นด้านโภชนาการสำหรับช่วงแรกเริ่มของชีวิต และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมโภชนาการในวัยผู้ใหญ่ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ ไฮคิว วัน พลัส (Hi-Q 1 Plus) และ ดูเม็กซ์ (Dumex) ที่ทำให้ดานอนกลายเป็นผู้นำในตลาดประเทศไทย

“เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของดานอน เราได้แบ่งช่วงอายุสำคัญออกเป็น 2 ช่วงวัย ที่โภชนาการมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมสุขภาพ อย่างในช่วงวัยเด็ก มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของปัญหาการขาดแคลนสารอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้มากที่สุด และในช่วงวัยผู้ใหญ่ เราให้ความสำคัญกับการดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้บริโภค มีสุขภาพที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ให้ยาวนานที่สุด โดยเรามุ่งหวังที่จะสร้างผลลัพท์เชิงบวก ต่อสุขภาพของคนในกลุ่มวัยเหล่านี้ ที่ไม่เพียงผ่านผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ความรู้และนวัตกรรมด้านอื่นๆอีกด้วย ซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จะสร้างประโยชน์ให้ผู้บริโภคได้มากที่สุด” Danish Rahman ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดานอน ประเทศไทย กล่าว

Danish Rahman

“นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ดานอนจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่คิดค้นขึ้นมาส่งเสริมโภชนาการของวัยผู้ใหญ่ อย่าง ซูวีเนด(Souvenaid) และ โปรติเน็กซ์ (Protinex) สูตรพร้อมดื่ม เรามุ่งมั่นที่จะส่งต่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านโภชนาการ ที่เหมาะสมกับความต้องการทั้งในช่วงวัยเริ่มต้นของชีวิต และวัยผู้ใหญ่ เพื่อแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งของเราในประเทศไทย รวมไปถึงสานต่อพันธกิจ ที่ต้องการส่งต่อสุขภาพที่ดีผ่านโภชนาการที่ดีให้แก่ผู้บริโภค” Danish กล่าวเพิ่มเติม

ซูวีเนด เป็นอาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้มีอาการแรกเริ่มของโรคอัลไซเมอร์โดยผลการวิจัยพบว่า คนที่สูญเสียความทรงจำ ในระยะเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์นั้น มีสารอาหารที่จำเป็นในปริมาณที่ต่ำกว่าคนทั่วไป ซึ่งการรับประทานอาหารตามปกติ ไม่สามารถให้สารอาหารเหล่านั้นได้อย่างเพียงพอ ซูวีเนด ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มสารอาหารสำคัญเหล่านี้ให้เหมาะสม โดยควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยในภาคกลาง มีรายงานว่าพบผู้สูงวัยที่มีภาวะสูญเสียความสามารถของสมองในการจำ (MCI) อยู่ที่ 43.5% ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากถึง71.4% และ 64.3%

โปรติเน็กซ์ ยูเอชที เป็นเครื่องดื่มโปรตีนสูง และอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญสำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มวลกล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อคงความแอคทีฟของร่างกาย พร้อมสร้างความมั่นใจว่าในแต่ละวัน ร่างกายได้รับโปรตีนที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งโปรตีนและวิตามินเป็นส่วนสำคัญในการรักษามวลกล้ามเนื้อ และภูมิคุ้มกันที่ดี เนื่องจากภายหลังจากอายุ 30 ปี ร่างกายจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อ 3-8% ในทุกๆ 10 ปี โปรติเน็กซ์ จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ เสริมสร้างการบริโภคโปรตีนที่เพียงพอ เพื่อคงความแอคทีฟให้แก่ร่างกาย

ดานอน สเปเชี่ยลไลซ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) จัดตั้งโครงการ BANYAN เพื่อจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สำหรับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการ คือช่วยให้เด็กๆ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมีโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่สมบูรณ์ ในช่วงเวลาสำคัญ 1,000 วันแรกของชีวิต นอกเหนือจากการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กแล้ว โครงการดังกล่าวยังฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ ผู้ปกครอง และ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน ในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย โดยดานอนเชื่อว่า เราสามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวของเยาวชนและสร้างโอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ดานอน สเปเชี่ยลไลซ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ได้การรับรอง Certified B Corporation โดยนับเป็นบริษัทด้าน FMCG แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ว่าบริษัทนั้นๆ มีมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม