มหาวิทยาลัยศรีปทุมเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตร เดอะ สตอรี่ รุ่น 1

69

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตร เดอะ สตอรี่ รุ่น 1 (The Story –The Ultimate Leadership Tool) หลังจากประกาศเปิดรับสมัครนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปเข้าเรียนในหลักสูตรเมื่อตุลาคมปีที่ผ่านมา 65% ของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตร เป็นนักธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการตลาด เพิ่มทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) รวมถึงทำความรู้จักเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ในการนำเสนอคอนเทนต์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำว่าการเล่าเรื่องเป็นทักษะที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจและการทำการตลาด ให้ประสบความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษาชั้นนำของคนรุ่นใหม่ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตร เดอะ สตอรี่ เมื่อตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับจากนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป เกินความคาดหมาย โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเรียนในหลักสูตร เดอะ สตอรี่ รุ่นที่ 1 จำนวนถึง 141 คน โดย 65% เป็นเจ้าของกิจการ 22% เป็นผู้บริหารจากภาคเอกชน และ 13% ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

“มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจด้วยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในโลกธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันในตลาด พร้อม ๆ กับการแข่งขันกับเทคโนโลยี จึงทำให้ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ ทักษะการเล่าเรื่องกำลังเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการบริการธุรกิจและการสร้างแบรนด์แบบที่เรียกว่าคอนเทนต์กำหนดกลยุทธ์ หลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  จึงถูกสร้างสรรค์ออกมา ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ, หลักสูตร ABC Talent, หลักสูตร DEF (Digital-Edge Fusion) ที่เน้นด้าน E-commerce, หลักสูตร DSTARTUP เน้นปั้นแนวคิดธุรกิจผ่านนวัตกรรม, หลักสูตร DNA (Digital Network Advantage) เน้นเรื่อง Digital Marketing สำหรับ SMEs และหลักสูตรน้องใหม่ล่าสุดอย่าง หลักสูตร The Story ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง ซึ่งกำลังเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกการตลาดดิจิทัล ที่คอนเทนต์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ” ดร.รัชนีพร กล่าว

อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้อำนวยการ หลักสูตร เดอะ สตอรี่ กล่าวเสริมว่าเหตุผลที่การเล่าเรื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการตลาด เพราะการสร้างแบรนด์คือการสร้างเรื่องราวที่ทำให้แบรนด์มีคุณค่า    ส่งผลให้สินค้าที่มีแบรนด์มีคุณค่าต่างจากสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ หลักสูตร เดอะ สตอรี่ ได้รวบรวม “ศาสตร์” และ “ศิลปะ” ในการเล่าเรื่องทั้งหมด ด้วยเนื้อหาที่ออกแบบเป็นพิเศษ หลากหลาย และสดที่สุดในขณะนี้ โดยได้รับการถ่ายทอดผ่านการเรียน พร้อม ๆ กับการปฏิบัติผ่าน workshop ที่ถูกสร้างอยู่บนพื้นฐานของความสนุก จากวิทยากรผู้เป็นกูรูนักพัฒนาคอนเทนต์แถวหน้าของเมืองไทย สัปดาห์ละ 3 ท่าน ตลอด 12 สัปดาห์

“ผู้ร่วมเรียนในหลักสูตร เดอะ สตอรี่ รุ่น 1 เป็นกลุ่มนักธุรกิจและผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการตลาด เพิ่มทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) รวมถึงทำความรู้จักเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ในการนำเสนอคอนเทนต์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความต้องการที่ตรงกับเนื้อหาของหลักสูตร เดอะ สตอรี่ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบความต้องการของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในการนำเสนอคอนเทนต์ องค์กรหรือแบรนด์ที่เล่าเรื่องของตนได้ดี จะมีโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ ความสนใจ ไปจนถึงความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะพิจารณาเลือกแบรนด์นั้นมากกว่าแบรนด์อื่น” อาจารย์มานินทร์ กล่าวเพิ่มเติม

จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง

หลักสูตร เดอะ สตอรี่ นำโดย “จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง” ในฐานะ “ครูใหญ่” ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อม 3 ผู้อำนวยการหลักสูตร คนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง “หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์” พิธีกรไอทีแบไต๋ไฮเทค “อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์” ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ระดับสากล และ “มานินทร์ เจริญลาภ” คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่รวบรวมเหล่ากูรูนักพัฒนาคอนเทนต์ แถวหน้าเมืองไทยมาให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและจัด workshop เป็นภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร เดอะ สตอรี่ และกำหนดรับสมัครสำหรับผู้สนใจ เดอะ สตอรี่ รุ่น 2: http://thestorybyspu.com/#