ผลสำรวจชี้ของขวัญสุดล้ำค่าแห่งใจ “วาเลนไทน์นี้ เลิกสูบบุหรี่ได้ไหม”

57
Background vector created by Brgfx - Freepik.com

ของขวัญที่งดงามที่สุด คือการยอมทำสิ่งดีๆ เพื่อคนที่คุณรัก และในช่วงวาเลนไทน์นี้ เป็นช่วงที่หลายคนกำลังมองหาของขวัญให้กับคนรัก ซึ่งการให้ในสิ่งที่เขาต้องการก็น่าจะเป็นของขวัญอันแสนประทับใจ

แล้วอะไรคือของขวัญที่คนที่รักคุณอยากได้ หากคุณคือหนึ่งที่สูบบุหรี่ การเลิกมันซะ ก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับพวกเขา  การันตีด้วยผลสำรวจที่ว่า วัยรุ่นสมัยนี้ ไม่ชอบคนสูบบุหรี่เลยนะจะบอกให้ เพราะฉะนั้นหากมีคนที่สูบบุหรี่มาจีบ แล้วขอบายได้เลย

จากการสำรวจ ของ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความเห็นการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-22 ปี จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 5,531 คน พบว่าเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 96.6 ไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรักจะเป็นส่วนสำคัญต่อการจะเลือกสูบบุหรี่หรือไม่สูบในเยาวชน

ด้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ระบุว่า การส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนซึ่ง เป็นนักสูบหน้าใหม่เลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะกลุ่มนี้เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความคิดที่ไม่อยากเลิกสูบสูงถึง ร้อยละ 13.5

จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่นั้น ยังพบอีกว่า ร้อยละ 30 มีแฟนและส่วนใหญ่มีแฟนที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มที่มีแฟนสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 ไม่ชอบที่แฟนสูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และร้อยละ 81.3 อยากให้แฟนเลิกบุหรี่และบ่อยครั้งที่ทะเลาะกับแฟนเรื่องสูบบุหรี่ ร้อยละ 77.5 พยายามชักจูงให้แฟนเลิกบุหรี่

Background image created by Jannoon028 – Freepik.com

และในวันวาเลนไทน์นี้ก็จะชวนให้แฟนเลิกบุหรี่โดยการให้ความรักและกำลังใจ ซึ่งความรักและกำลังใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

การรณรงค์การลด ละ เลิก บุหรี่ มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแล ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุของเยาวชนไทยที่ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยลง รวมถึงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า

วันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงนี้ ขอเป็นโอกาสดีๆ ที่ทุกคนจะเลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก เพราะนั่นคือของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับพวกเขา และสุขภาพของตัวคุณเอง