เปิดยุทธวิธีพิชิตความสำเร็จทุกสายอาชีพ รับการแข่งขันยุค 4.0

30
Background image created by Mindandi - Freepik.com

ปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละสายอาชีพล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขัน  ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนลงแข่งในสนามอาชีพได้อย่างแข็งแกร่งและเป็นแรงขับให้ฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายในชีวิต  ปัจจัยหลักๆ นั้นมีทั้งเพื่อรายได้ต่อเดือนที่มากขึ้น, ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น, ชื่อเสียงและเพื่อที่จะได้ขึ้นไปเป็นที่หนึ่งหรืออยู่ในจุดสูงสุดขององค์กรหรือสายอาชีพของตัวเองก็ตาม  ทั้งหมดนี้จะได้มาต่อเมื่อบุคคลนั้นประสบความสำเร็จด้านการทำงานหรือเป้าหมายที่ตั้ง และในวันนี้แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้แนะแนวทางแผนพิชิตความสำเร็จทุกเป้าหมาย ดังนี้

  1. ความสำเร็จเริ่มต้นที่ใจและทัศนคติที่ดี การที่คุณจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มด้วยการที่คุณมีใจที่เป็นพลังและแรงในการขับเคลื่อนที่จะมุ่งมั่นทำงานนั้น ๆ รวมทั้งทัศนคติที่ดีสำหรับงานหรือเป้าหมายของคุณก่อน   เพราะหากว่าคุณไม่มีใจหรือมีทัศนคติที่แย่กับงานที่คุณกำลังจะทำ แค่เริ่มคุณก็จบแล้ว
  2. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน หลังจากที่คุณมีใจและทัศนคติที่ดีแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือตั้งเป้าหมายของคุณเอาไว้ซึ่งต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ตามกรอบระยะเวลา บรรลุผลได้และตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริง
  3. เขียนแผนการทำงานอย่างละเอียด ในส่วนนี้คุณต้องเขียนวิธีการทำงานและแผนของคุณอย่างละเอียด ซึ่งคุณอาจจะแบ่งเป้าหมายของคุณเป็นเป้าหมายย่อย  แต่ทุกเป้าหมายต้องต่อเนื่องและนำไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่คุณตั้งเอาไว้  เพื่อที่จะค่อย ๆ ทำและสำเร็จไปทีละจุด โดยมีการกำหนด  มีการวัดผลและกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอนการทำงานเอาไว้อย่างชัดเจน
  4. คิดถึงแนวทางแก้ปัญหา เป็นไปไม่ได้เลยว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จของคุณนั้นมันจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ เพราะฉะนั้นจงพยายามนึกถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเตรียมแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นเอาไว้ เมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นจริง ๆ คุณจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
  5. มุ่งมั่นลงมือทำตามแผนที่วางเอาไว้ ขั้นตอนนี้คุณต้องลงมือปฏิบัติในสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้อย่างมุ่งมั่น โดยในระหว่างทางคุณอาจจะมีเหนื่อย มีท้อ แต่คุณสามารถพักได้และจงลุยต่อเมื่อหายเหนื่อย แต่ถ้าเจออุปสรรคคุณก็พร้อมที่จะก้าวผ่านจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

“เป้าหมายความสำเร็จ มีไว้ให้พุ่งชน” เมื่อคุณตั้งใจจะทำงานสักชิ้นให้ประสบความสำเร็จ ความตั้งมั่นและตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญ บวกกับการลงสมอง ลงแรงทำตามแผนที่วางไว้โดยไม่ย่อท้อ เมื่อเจออุปสรรคก็แก้ไขอย่างมีสติ เพื่อการได้มาของความสำเร็จในชิ้นงานนั้น แล้วก็อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับความพยายามของตัวคุณเอง