สมาคมโรคไตฯ ชวนไขทุกความจริงของภัยเงียบด้านสุขภาพ

7

‘ไต’ อวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญในกำจัดของเสีย ควบคุมความเป็นกรด-ด่างในกระแสเลือด รักษาความสมดุลของเกลือแร่ รวมไปถึงดูแลปริมาณน้ำในร่างกาย ซึ่งหากไตทำงานผิดปกติหรือขาดประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายได้

เช่น การเกิดภาวะเลือดจาง การขาดวิตามิน รวมถึงโรคต่างๆ ที่อาจตามมาอีกมากมาย โดยสาเหตุของการเกิดโรคไตส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง การบริโภคโซเดียมมากเกินไป การไม่ออกกำลังกาย รวมถึงการทานยาหรือสมุนไพรที่มีพิษต่อไต จนนำไปสู่การเจ็บป่วยและมีภาวะโรคไตเรื้อรังในที่สุด ซึ่งปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease; ESRD) ที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องมากกว่าหนึ่งแสนคน  และมีแนวโน้มว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี  ทำให้การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต อย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จึงได้เปิดตัว โครงการ “คุยเรื่องไต ไขความจริง” เพื่ออัพเดทข่าวสาร สาระและความรู้เกี่ยวกับโรคไต โดยทีมแพทย์ เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ที่ผลัดเปลี่ยนกันมามอบสาระความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคไต

https://www.facebook.com/kidneythai/posts/236301135066342