ECF แต่งตั้ง CGS เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกัน เปิดขาย กุมภาพันธ์นี้

30

นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา )และ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) และ ดร.วีรพัฒน์ เพชร์คุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา )บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจำหน่าย ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. คาดว่าจะเปิดขายในช่วงเดือน ก.พ.นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 20 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้