ทีเอ็มบี จับมือปั๊ม ปตท. เอสโซ่ บางจาก

24

ทีเอ็มบี จับมือปั๊ม ปตท. เอสโซ่ บางจาก ครั้งแรก! เปิดระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ ผ่านบัตร TMB Fleet Card

นายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี ร่วมกับ บริษัทน้ำมันชั้นนำ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบัตรเครดิตน้ำมัน TMB Fleet Card ให้กับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการซื้อน้ำมัน ณ สถานีบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานฯ ทีเอ็มบี จึงได้พัฒนาระบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้หักภาษีจากสถานีบริการน้ำมัน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรในนามของหน่วยงานฯ โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป