ทีเอ็มบี คว้ารางวัล IDC DX Awards Thailand

48

ทีเอ็มบี คว้ารางวัล IDC DX Awards Thailand จากการยกระดับระบบประเมินค่าทรัพย์สินโดยใช้เทคโนโลยี GIS

ทีเอ็มบี ได้รับรางวัล IDC DX Awards Thailand ในสาขา DX Leader – Information Visionary จากการยกระดับระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินค่าทรัพย์สิน โดยใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เป็นธนาคารแรกในไทย โดยระบบดังกล่าวจะประเมินค่าทรัพย์สิน ด้วยการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และความสามารถในการนำเสนอ ซึ่งทำให้ทำงานรวดเร็วและแม่นยำมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมศักยภาพดิจิทัลแบงก์กิ้งของทีเอ็มบี