ทีเอ็มบี ต่อยอด QR Code รับเงินบริจาค

30

ทีเอ็มบี โดย นายเสนธิป  ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ และ นายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และ มูลนิธิทีเอ็มบี ได้พัฒนาโซลูชั่นเพื่อการบริจาคแบบไร้เงินสด ให้ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่าน QR code อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินสดให้กับมูลนิธิต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคผ่านทางโมบายล์แอปพลิเคชัน TMB Business TOUCH ได้ตลอดเวลา ซึ่งมูลนิธิสามารถนำ QR Code ไปติดตามจุดรับบริจาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก ช่วยลดการจัดการบริหารเงินสด

และในเร็วๆ นี้ ประชาชนจะสามารถร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล และมูลนิธิต่างๆ ด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิทีเอ็มบี www.tmbbank.com/csr/foundation และโมบายล์แอปพลิเคชัน TMB TOUCH พร้อมรับใบเสร็จส่งตรงให้ผู้บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที