นิทรรศการศิลปะ “ราชาในดวงใจ” ณ บ้านอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

31

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขานุการคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้แทน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เปิดนิทรรศการ “ราชาในดวงใจ” ของศิลปิน ๒ รัชสมัย รายได้มอบให้ มูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา ฉัตรชนก ดุลยรัตน์ และ เอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วม ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง ‘ศิลป์ พีระศรี’ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้เข้าชมไปจนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม นี้