TNR เตรียมฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มแก่พนักงานพร้อมร่วมบริจาคแก่ชุมชน

2
อมร ดารารัตนโรจน์

สร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าและร่วมกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศเกิดขึ้นโดยเร็ว ‘อมร ดารารัตนโรจน์’ ซีอีโอ บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ หรือ TNR ร่วมกับโรงพยาบาสมิติเวช ชลบุรี เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มแก่พนักงานทุกคน ทั้งที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพและที่ปฏิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมร่วมบริจาคอีกส่วนหนึ่งแก่คนชรา ผู้พิการและผู้อยู่อาศัยในชุมชนรอบโรงงาน หลังได้รับความอนุเคราะห์จัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์