บันยันทรี ผนึก เอ็กซ์พีเดีย ลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการเดินทางอย่างยั่งยืน

6

บันยันทรีกรุ๊ป ผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการระดับโลกที่ดำเนินงานบนพื้นฐานของความยั่งยืนได้ร่วมกับ เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป  และยูเนสโก ขยายเครือข่ายปฏิญญายูเนสโกเพื่อการเดินทางอย่างยั่งยืน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ปฏิญญายูเนสโก”) สู่ระดับโลก โดยจะส่งผลให้ธุรกิจด้านการบริการของบันยันทรีทั้ง 48 แห่งยึดถือแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบตามปฏิญญายูเนสโก

ปฏิญญายูเนสโกส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและผลกระทบของการท่องเที่ยวระดับโลก บันยันทรีกรุ๊ปก่อตั้งขึ้นตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ในการพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับการเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต

“ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้นักเดินทางและบริษัทท่องเที่ยวต่างมองหาโอกาสในการดูแลโลกให้ดียิ่งขึ้น” นาย ฌอง-ฟิลิปป์ โมนอด์ ประธานอาวุโสฝ่ายสื่อสารภาครัฐและองค์กรของ เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป  กล่าว “นับตั้งแต่บันยันทรีกรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเป็นแบรนด์ด้านการบริการแห่งแรก ๆ ที่ร่วมลงนามในปฏิญญายูเนสโก”

ปฏิญญายูเนสโกเกิดขึ้นจากความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยูเนสโก และ เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป  เมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีโรงแรมที่ร่วมลงนามแล้วกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โรงแรมที่เข้าร่วมลงนามได้สนับสนุนการลดและเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงแรมเหล่านี้ได้รับประกาศนียบัตรที่ระบุว่า “เราได้ร่วมลงนามในปฏิญญายูเนสโกเพื่อการเดินทางอย่างยั่งยืน” ทั้งยังสานต่อพันธสัญญาในทุกปี รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการมองเห็นด้วยตราสัญลักษณ์ผ่านเว็บไซต์จองการเดินทางที่หลากหลายของ เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป  ในขณะที่สถานการณ์โรคระบาดได้กระตุ้นให้นักเดินทางเกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

“บันยันทรีกรุ๊ปมีพันธกิจในการสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน และสร้างผลกระทบด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนรู้และมาตรการด้านความยั่งยืนเพื่อช่วยให้โรงแรมอื่น ๆ นำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งพันธกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา” นายสตีฟ นิวแมน ผู้ช่วยรองประธาน ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานของมูลนิธิ Banyan Tree Global Foundation (BTGF) กล่าว “ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเรามีศักยภาพและพลังในการเปลี่ยนแปลงความไม่เสมอภาคทั่วโลก ในฐานะบริษัท เรามุ่งมั่นจะที่ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของเราและเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลกของเรามากขึ้น เพื่อ “ฟื้นฟู” โลกหลังวิกฤติโรคระบาดให้ดีขึ้นกว่าเดิม”

บันยันทรีกรุ๊ปได้รับการยอมรับในด้านความมุ่งมั่นในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนผ่านมูลนิธิ Banyan Tree Global Foundation (BTGF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร และยังมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โครงการ “Stay for Good” ของทางบริษัทมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากรลงร้อยละ 5 ปีต่อปี บันยันทรีกรุ๊ปเชื่อว่าธุรกิจเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทจึงได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อส่วนรวมให้กับองค์กรภายนอก 8 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

“บันยันทรีกรุ๊ปมีความพร้อมในการช่วยแนะนำมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติด้านความยั่งยืนในอนาคต เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจระดับโลกของเรา” นายเอร์เนสโต อ็อตโตเน อาร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไปด้านวัฒนธรรมของยูเนสโก กล่าว “วิกฤติการณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถดำเนินงานแบบเดิมได้อีกต่อไป เราต้องร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการช่วยเหลือชุมชน สร้างงาน ส่งเสริมวัฒนธรรม และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิญญายูเนสโก โปรดเข้าชมได้ทางเว็บไซต์นำร่องเฉพาะกิจของประเทศไทยที่: https://unescosustainable.travel/ สำหรับเว็บไซต์เฉพาะกิจทั่วโลกจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปภายในปี 2564