ทีเอ็มบี ไฟ-ฟ้า อาร์ต เฟส: ๙ ต่อไป ทำดีเพื่อพ่อ

29

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดงาน “FAI-FAH Art Fest: ๙ ต่อไป ทำดีเพื่อพ่อ” มหกรรมชม ช่วย ช้อปและแชร์ ที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของเยาวชน ที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์ไฟ-ฟ้า ซึ่งเป็นโครงการซีเอสอาร์ของทีเอ็มบี และส่งต่อ แรงบันดาลใจไปสู่อาสาสมัครทีเอ็มบีและชาวชุมชน เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะมอบแก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ ๙ ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน