ทีเอ็มบี ผนึก ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย หนุนกลุ่มลูกค้าขนาดกลางเติบโตต่างประเทศ

19

ทีเอ็มบี และ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย สนับสนุนโอกาสการเติบโตก้าวกระโดดของกลุ่มลูกค้าขนาดกลางของไทยด้วยการควบรวมและซื้อกิจการในต่างประเทศ  จัดงานสัมมนา “Hunting Grounds Beyond the Comfort Zone” เพื่อให้ความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนซื้อหรือควบรวบกิจการในต่างประเทศ โดยทีเอ็มบีมีความพร้อมด้านการเข้าใจความต้องการ และเห็นโอกาสการเติบโตของลูกค้าโดยเฉพาะในต่างประเทศ ผสานกับ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย ที่มีความแข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจระดับโลก พร้อมจัดทีมงานวาณิชธนกิจให้คำปรึกษาลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์หาโอกาส การเจรจา จนถึงการสนับสนุนการเงิน เพื่อต่อยอด เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และประสบความสำเร็จสูงสุด ณ ห้องบอลรูม โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ