TMB รวมพลัง Make THE Difference ในแคมเปญ ‘เปลี่ยนหุ่น ให้น้องอิ่ม’ ซีซั่น 2

32

TMB รวมพลัง Make THE Difference  ในแคมเปญ ‘เปลี่ยนหุ่น ให้น้องอิ่ม’ ซีซั่น 2 มอบอาหารจำนวน 17,500 มื้อ

Advertisement

กาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี เป็นผู้แทนธนาคารและผู้ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนหุ่น ให้น้องอิ่ม ซีซั่น 2” มอบอาหาร 17,500 มื้อ ผ่านโครงการสนับสนุนกองทุนเพื่อเกษตรอาหารกลางวันของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลน โดยมี พิเชษฐ พงษ์หงษ์ ผู้จัดการเขตพื้นที่ภาคกลางโซนตะวันตกของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ทุก 1 ก.ก. ของการลดน้ำหนักโดยผู้ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนหุ่นให้ น้องอิ่ม” ได้เปลี่ยนเป็นอาหาร 1 มื้อสำหรับเด็กๆ ตามแนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น โดยประเดิมเลี้ยงอาหารเด็กแห่งแรกที่โรงเรียน บ้านสองพี่น้อง สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี