ร่วมรับชม FB Live Streaming โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก ปี 9

22

ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวเปิด โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 ผ่าน FB Live Streaming: “9 ปี แห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564เวลา 17:00-18:15 น. ทาง Facebook Fanpage “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

ร่วมสนทนาโดย
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
โจน จันใด ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ และประธานธรรมธุรกิจ
ไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ดำเนินรายการโดย สัญญา คุณากร

แล้วเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า “ศาสตร์พระราชา” ฝ่าทุกวิกฤตอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง…