อินเตอร์ ฟาร์มา MOU ม.สงขลานครินทร์ วิจัยสารสกัดจากกระท่อม

11
ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

อินเตอร์ ฟาร์มา MOU ม.สงขลานครินทร์ เดินหน้างานวิจัย พัฒนากระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม  สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เตรียมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรการแพทย์และ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “อินเตอร์ ฟาร์มา เป็นผู้นำในการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ล้ำสมัย ที่มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด และที่ผ่านมา อินเตอร์ ฟาร์มา ได้เดินหน้าพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์คนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะเล็งเห็นคุณประโยชน์ของกระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม ที่สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังเข้าถึงไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ โดยทางอินเตอร์ ฟาร์มา เข้ามาร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งห้องปฏิบัติการ สมทบงบประมาณในการทำงานวิจัย บุคลากร เป็นต้น ซึ่งทางอินเตอร์ ฟาร์มา เชื่อมั่นว่า หากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้ผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการเกษตรการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์ อีกทางหนึ่ง”

ด้าน ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “ม.สงขลานครินทร์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม และสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยของภาคใต้ และประเทศ ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีและยินดีที่ทางบริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา ได้ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก ภายใต้ข้อตกลงร่วมการใน MOU ฉบับนี้”

สำหรับงบประมาณหลักในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกระท่อมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยทางอินเตอร์ ฟาร์มา และ ม.สงขลานครินทร์ มีขอบเขตงานวิจัยหลักๆ อาทิ ร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านกระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงาน, ร่วมกันส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัย ทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือ วัตถุดิบ เทคโนโลยี หรือ สิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศ เป็นต้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (บพข.) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ อินเตอร์ ฟาร์มา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นพ้องร่วมกันว่า การเดินหน้างานวิจัยและพัฒนากระท่อมและสารสกัดจากกระท่อมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรการแพทย์และ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์กับประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงกระท่อมแล้ว ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ