เนสท์เล่ ร่วมกับ ยังแฮปปี้ สนุนคนวัยเก๋ามีสุขภาพดีด้วย 3อ. รับสังคมสูงวัย

5

ปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นปีแรก โดยมีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความสุข สุขภาพดี เนสท์เล่จึงร่วมกับยังแฮปปี้ (YoungHappy) เปิดตัวแคมเปญ “ภารกิจสูงวัยทำได้: แข็งแรงด้วย 3 อ.” ปีที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์เนสท์เล่

คนไทยแข็งแรงด้วย 3อ. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ผ่านการทำกิจกรรม 21-Day Challenge โดยเนสท์เล่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงความเข้าใจผู้สูงอายุ ร่วมมือกับยังแฮปปี้ คอมมูนิตี้สำหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้างสรรค์ให้แคมเปญนี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงวัยได้อย่างตรงจุด พร้อมเริ่มภารกิจให้วัยเก๋าได้ฟิตในช่วงวันผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564

สมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนทางสังคมที่สำคัญ และ

มีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน สำหรับประเทศไทยในปี 2564 ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เนสท์เล่ในฐานะบริษัทผู้นำด้านโภชนาการจึงอยากส่งเสริมให้ผู้สูงวัยก้าวสู่วัยเก๋าอย่างมั่นใจ พึ่งพาตัวเองได้ ใช้ชีวิตอย่างแอกทิฟ และมีความสุข ด้วยการนำเสนอความรู้ด้านโภชนาการ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต

สมฤดี บุญให้เจริญ

“เรานำความรู้ในการดูแลสุขภาพและข้อมูลโภชนาการที่เหมาะสม ถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมที่ร่วมกับยังแฮปปี้ คอมมูนิตี้สำหรับผู้สูงอายุบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จากจุดมุ่งหมายเดียวกันที่อยากส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองอย่างมีความสุข และใช้ชีวิตอย่างแอกทิฟ โดยปีนี้ได้ต่อยอดภารกิจเป็นปีที่ 2 และพัฒนาให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นใน กิจกรรม 21-Day Challenge โดยในทุกภารกิจได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริม 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ พร้อมข้อมูลโภชนาการและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่มีประโยชน์ ที่ผู้สูงอายุต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ก่อนเริ่มภารกิจ เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้”

ธนากร พรมยศ ผู้ก่อตั้งยังแฮปปี้ กิจการเพื่อสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างคอมมูนิตี้และจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย กล่าวว่า “ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวน 14 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมือง 3 ล้านคน ซึ่ง 60% ของผู้สูงวัยกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเมือง เนื่องจากไม่มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วม ทำให้รู้สึกเหงาและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาจากการซึมเศร้า ยังแฮปปี้เห็นความสำคัญของปัญหานี้และอยากช่วยให้คนวัยเก๋าได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกัน และรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น

“ปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับเนสท์เล่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุผ่าน LIVE และจัดแคมเปญ “ภารกิจสูงวัยทำได้: แข็งแรงด้วย 3อ.” โปรแกรมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพยามอยู่บ้าน ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน และมีผู้ทำภารกิจจนจบจำนวนกว่า 70% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ในปีนี้เราจึงต่อยอดกิจกรรม 21-Day Challenge ให้คนวัยเก๋าได้มาสนุกกับการพิชิตภารกิจที่เราออกแบบโดยเน้นการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. เช่น ภารกิจรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ภารกิจฟิตด้วยการยกดัมเบลขวดน้ำ และ ภารกิจถ่ายคลิปโชว์เสียงร้องเพลงโปรดที่ชอบ เป็นต้น ภารกิจเหล่านี้ยังสอดคล้องกับดัชนีพฤฒพลัง (Active Aging Index) หรือการเก็บข้อมูลเพื่อใช้วัดระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งพบว่าผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ผมหวังว่าการทำภารกิจครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มดัชนีพฤฒพลังของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น”