ปู – อเล็กซ์ – ขวัญ  ชวนอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะทะเลภูเก็ต

119

ปู – อเล็กซ์ – ขวัญ  ชวนอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะทะเลและชายหาดภูเก็ต ในกิจกรรม Upcycling The Oceans, Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิเคิล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf Foundation) จัดโครงการ Upcycling The Oceans, Thailand โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่ งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างแนวทางการจัดการขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืน ทั้งสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อปี 2560 และในปีนี้ จะจัดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย และเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ในงานนี้ ได้ตัวแทนศิลปินดารา ปู- ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก , อเล็กซ์ เรนเดล และ ขวัญ อุษามณี ไวทยานน์ ที่ขอร่วมเป็นอาสาสมัครเก็บขยะใต้ท้องทะเลภูเก็ตและบนชายหาด เพื่อคืนความสวยงามให้กับท้องทะเลและเมืองภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมาชวนแฟนๆและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้พร้อมๆกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นใน 3 หาดสำคัญของ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หาดป่าตอง , หาดในยาง และ หาดในหาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม นี้ สามารถดูรายละเอียดโครงการ Upcycling The Oceans, Thailand เพิ่มเติมได้ที่   Facebook : Upcycling the Oceans Thailand.