สมาคมเพื่อนชุมชน ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

3

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวริทธ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย กรรมการบริหารและคณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมมูลค่า 612,000 บาท โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง