ชมรมช่างภาพการเมืองจับมือเครือข่าย รณรงค์สร้างวินัยสวมหมวกนิรภัย

8

ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. จัดกิจกรรม “รักลูก ห่วงใย ปลอดภัยต้องใส่หมวก” เพื่อสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการสวมหมวกนิรภัยให้ลูกหลานทุกครั้งในการใช้รถจักรยานยนต์ ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมี นางอุไร อินทร์ปฐม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เพ็ญพยอม เทพีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี คณะนักเรียน ผู้ปกครองและทีมงานร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

ภายในงาน กษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้ สสส. ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยในการใช้รถใช้ถนน และการป้องกันการติเชื้อไวรัสโควิด-19

พร้อมกันนี้ทางคณะได้มอบหมวกนิรภัย พร้อมป้ายรณรงค์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเมาไม่ขับสำหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “หนูน้อยขับขี่ปลอดภัย” ที่ศูนย์อบรมเด็กฯจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนสวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับเด็กบนท้องถนน นอกจากนี้ยังได้มอบชุดความรู้และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย คู่มือสู้โควิดไปด้วยกัน ,การจัดการโควืด-19 ในโรงเรียน , ชีวิตวิถีใหม่ , หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง เจลล้างมือแบบหลอด , เจลล้างมือแบบขวด , ถุงผ้าและสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้แก่เด็กนักเรียนด้วย