เปิดตัวปฏิทิน LGBT+ร่วมฉลองวันแห่งความสุขสากล

26

โกลบอล เซ็นเตอร์ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้การศึกษา การสนับสนุน การวิจัยและให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั่วโลก ชวนฉลองวันแห่งความสุขสากลหรือ International Day of Happiness ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดตัวปฏิทิน LGBTI+ หรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและความยุติธรรมทางสังคมเป็นครั้งแรกทั้งในภาคภาษาไทย (http://bit.ly/38ObssK) และภาคภาษาอังกฤษ (http://bit.ly/3cHNZKX)

ปฏิทินกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT+ ได้รวบรวมเอาวันสำคัญ กิจกรรมเพื่อการรำลึกและเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการส่งเสริมมนุษยธรรมและความกลมเกลียวในสังคมเอาไว้ โดยหวังว่าอย่างน้อยจะเป็นการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอันดีให้เกิดขึ้นตลอดปี 2564 อันสอดคล้องกับภารกิจหลักของโกลบอล เซ็นเตอร์ในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการศึกษาสำหรับเยาวชน LGBTI+ ทั้งหลายนั่นเอง

กิจกรรมในปฏิทินเหล่านี้เน้นถึงความสุขที่แท้จริงที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการเติมเต็มโดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI+ หรือเพียงแค่มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นก็พอ ด้วยเหตุนี้ โกลบอล เซ็นเตอร์ (Global Center) จึงเปิดตัวแคมเปญให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกเขียนโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความสุขและใช้แฮชแท็ก #queerjoy เนื่องในวันแห่งความสุขสากล เป็นการสนับสนุนและบอกต่อกับทั้งโลกว่าพวกเขามีความสุขได้แม้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อันรวมถึง Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) Intersex (อินเทอร์เซ็กส์หรือเพศกำกวม) เป็นต้น

‘กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI+ จำนวนมากทั่วโลกกำลังต่อสู้ทุกวันเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัย เสรีภาพและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของพวกเขา เราเพียงอยากจะกันวันหนึ่งเอาไว้ เป็นวันที่พวกเราได้เฉลิมฉลองความสุขของพวกเรา วันแห่งความสุขสากลหรือ International Day of Happiness จะช่วยเชื่อมต่อ จะเป็นสะพานในระดับโลกเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและพลังของพวกเรา กระผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความสุขและอิสระของชาว LGBTI+ หวังเพียงสร้างความสุขให้เกิดขึ้นบนโลก บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและส่งเสริมให้เกิดมนุษยธรรมและความกลมเกลียวขึ้นในสังคม’ มร โคดี้ ฟรีแมน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโกลบอล เซ็นเตอร์ (Global Center) กล่าว

อนึ่ง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม แสดงออกกับกิจกรรมต่าง ๆ ของปฏิทินกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและความยุติธรรมทางสังคมได้ เพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราผ่านการศึกษาและสร้างเสรีภาพให้กับเยาวชน LGBTI+ ทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถมีส่วนร่วมรำลึกและเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการส่งเสริมมนุษยธรรมและความกลมเกลียวในสังคม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ queerglobalcenter.org