เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือยูโรฟินส์ ยกระดับตรวจโควิด-19 อาหารไทย

53

เซ็นทรัลแล็บไทย (Central Lab Thai) จับมือบริษัทยูโรฟินส์ (Eurofins) ยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางอาหารให้ผู้ประกอบการไทยกลับสู่ตลาดโลกอีกครั้ง ด้วยโปรแกรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการส่งออก  หวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง    

ชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย (Central Lab Thai)  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19  มีแนวโน้มลดลงในหลายประเทศ และยังส่งผลต่อเนื่องถึงการส่งออกและนำเข้าสินค้าในหลายประเทศได้เริ่มผ่อนปรนมาตรฐานที่เข้มงวด ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลแล็บไทยกับบริษัท ยูโรฟินส์ ฟู้ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตรวจทดสอบที่ซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (advanced testing) สามาถตรวจหาสายไดออกซินที่ปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการส่งออก และในสิ่งแวดล้อม เช่น ภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน ห้องน้ำ หอพักคนงารน โรงภาพยนตร์ สถานที่ทำงานที่มีบุคลากรจำนวนมากได้

จากความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะนำมาช่วยยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางอาหารไทย  โดยเฉพาะผลิตผลทางด้านการเกษตร อาหารและอุตสาหกรรม และความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเสริมทางด้านองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยจะครอบคลุมทั้งการบริหารและการจัดการ ยกระดับองค์กรเป็นผู้ประกอบการ ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์สินค้า ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

“ทั้งสองหน่วยงานจะมีบทบาทช่วยในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ การตรวจหาสารไดออกซินที่ปนเปื้อนในอาหาร การตรวจทดสอบตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการส่งออก และในสิ่งแวดล้อม เช่น ภายในห้องโดยสารเครื่องบิน ในห้องน้ำ ในหอพักคนงาน เป็นต้น โดยความร่วมมือครั้งนี้เชื่อว่า จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่กำลังจะเดินหน้าเปิดประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะด้านการส่งออก และนำเข้าสินค้า ซึ่งจะเป็นการเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ กลุ่ม SME ไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น” นายชาคริต กล่าว

นอกจากนี้ ทางบริษัทยูโรฟินส์ ยังได้ร่วมกับบริษัทแอทยีนส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในไทย โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวโปรแกรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือเรียกว่า Safer@Work by ATGenes เป็นโครงการเฉพาะในประเทศไทยสำหรับผู้ประกอบการไทยทางด้านอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ และต้องการใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั่วโลกได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการส่งออกให้กลับมาขยายตัวดังเดิม ทำให้ประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศได้อีกครั้ง