พบคลัสเตอร์ชำแหละหมู ปทุม ติดเชื้อ 53 ราย

1
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท

กระทรวงสาธารณสุขเผยผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหายร้อยละ 97 พบกลุ่มก้อนโรงงานชำแหละเนื้อหมูจ.ปทุมธานี รวม 53 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ปิดโรงงานและควบคุมโรคได้ สำหรับวัคซีนโควิด 19 กระจายแล้ว 13 จังหวัด ฉีดแล้ว 319 คน ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง

วันนี้ (1 มีนาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย

มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 28 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 36 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม รักษาหาย 196 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564 จำนวน 21,794 ราย รักษาหายสะสม 21,147 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 เสียชีวิตสะสม 23 ราย อยู่ระหว่างรักษา 624 ราย โดยผู้ติดเชื้อในประเทศวันนี้จำนวน 64 ราย พบใน 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี 35 ราย สมุทรสาคร 19 ราย ตาก 3 ราย นครปฐม และ กทม. จังหวัดละ 2 ราย ชลบุรี ราชบุรี และนนทบุรี จังหวัดละ 1 ราย

นายแพทย์เฉวตสรรกล่าวต่อว่า สำหรับการระบาดในตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี สามารถควบคุมได้แล้ว จากมาตรการค้นหาเชิงรุกเพื่อขีดวงจำกัดการแพร่ระบาด และการตรวจโควิด 19 ในผู้ค้าและลูกจ้างในตลาดทั้งหมด เพื่อทำบัตรรับรองปลอดโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดตลาด ล่าสุด พบการระบาดในคลัสเตอร์โรงงานชำแหละเนื้อสุกร จ.ปทุมธานี โดยวันนี้พบรายงาน 32 ราย ทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มก้อนนี้รวมทั้งหมด 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.22 จากจำนวนคนทั้งหมด 88 ราย ไม่พบติดเชื้อ 35 ราย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวร้อยละ 92 อายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี ขณะนี้ได้ปิดโรงงานและอยู่ภายใต้การควบคุมโรคแล้ว

นายแพทย์เฉวตสรรกล่าวว่า สำหรับวัคซีนโควิด 19 ข้อมูลเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2564 มีการกระจายวัคซีนไปแล้ว 13 จังหวัด รวม 116,520 โดส ได้แก่ เชียงใหม่ 3,520 โดส , ตาก (อ.แม่สอด) 5,000 โดส , นครปฐม 3,560 โดส , ราชบุรี 2,520 โดส , สมุทรสงคราม 2,000 โดส , นนทบุรี 6,000 โดส ปทุมธานี 8,000 โดส , สมุทรปราการ 6,000 โดส กรุงเทพมหานคร 33,600 โดส , สมุทรสาคร 30,580 โดส , ภูเก็ต 4,000 โดส และสุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) 2,520 โดส ผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวม 319 คน ได้แก่ สมุทรสาคร 210 คน นนทบุรี 93 คน นครปฐม 14 คน และสมุทรปราการ 2 คน รายงานล่าสุดยังไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีน ส่วนอาการปวดเล็กน้อยภายหลังการฉีดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับวัคซีนทุกชนิด