6 ทศวรรษแปซิฟิคเฮลธ์แคร์ สร้างสังคมยั่งยืน

14
ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ โภชนาการ เวชสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2504 โดย ฟริทส์ เบอร์แมน ผู้ก่อตั้ง และในปี 2564 จะเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปี

ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ ในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 กล่าวว่า ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งมอบคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์และลูกค้ากว่า 50 แบรนด์จาก 10 ประเทศทั่วโลกแล้ว เราจะมุ่งสร้างสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านแคมเปญใหญ่ในรอบ 6 ทศวรรษ พร้อมวางแผนดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนาน 6 ปี รวมมูลค่าความช่วยเหลือตลอดโครงการเป็นจำนวน 6,666,666 บาท

ในปีที่ผ่านมา และปี 2564 ถือเป็นปีที่ยากลำบากของกลุ่มบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีมูลค่าราว 5.6 หมื่นล้านบาทในประเทศไทย หดตัวลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องปิดประเทศ งดการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Torism) ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทำให้ลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลกระทบ ขณะที่สินค้าสุขภาพสำหรับผู้บริโภคทั่วไปมีอัตราการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากคนหันมาใส่ใจในสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นเป็นโอกาสที่จะมุ่งสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย ผ่านกิจกรรมงาน “6 of Pride: 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแบบ Long Term Commitment หรือเป็นคำมั่นสัญญาแห่งความตั้งใจที่จะตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม สู่ชุมชนที่เราอยู่อาศัย ตลอดจนสถานที่ที่เราดำเนินธุรกิจ โดยให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นวางรากฐานความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทั้ง 6 โครงการดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวใจแห่งความยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ ด้านสังคม (Social Sustainability), ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) และ ด้านเศรษฐกิจ (Economical Sustainability)

ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) (กลาง) พาทริค โรมัน บรูล์มาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) (ขวา)  เจนปกรณ์ วีรชยาภรณ์พงศ์ รองประธานฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) (ซ้าย)

สำหรับ 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน (6 of Pride) ได้แก่ 

1.สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ โดยขณะนี้ได้ซื้อผ้ามัดย้อมจากวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่ เพื่อนำมาตัดเป็นเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของบริษัทฯ และเข้าไปเติมเต็มองค์ความรู้ด้านธุรกิจที่ชุมชนยังขาดอยู่ โดยอุดหนุนสินค้าจาก 36 ตำบลตลอดโครงการ

2.การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (Children and Well-Being) ปีที่ผ่านมา แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ พิการ กำพร้า ผ่านมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (Father Ray Foundation) เช่นการบริจาคเงิน รวมถึงการสนับสนุนมอบผลิตภัณฑ์นมแพะ DG เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก รวมทั้งบริจาคเงินให้กับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) ผ่านกิจกรรม PHC Blue Ocean ปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสาร จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนทางธรรมชาติ โดยจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี เพื่อให้ปะการังที่ปลูกค่อยเจริญเติบโตเป็น “ธนาคารปะการัง” (Coral Bank) ที่สามารถนำปะการังเหล่านี้ไปขยายพันธุ์ เกิดเป็นประโยชน์ให้กับท้องทะเลไทยต่อไป

4.การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Preservation) ผ่านมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า วัดเขาลูกช้าง จ.เพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  (Environmental Conservation) โดยทางมูลนิธิฯ มีสัตว์กว่า 400 ชีวิตในการดูแลทั้ง ลิง ชะนี ค่าง นางอาย อีเห็น หมี หรือแม้กระทั่งช้างและเสือ แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้ส่งพนักงานจิตอาสาที่จะเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในการฟื้นฟูดูแลสัตว์ต่างๆ  ตลอดจนจัดหาเงินบริจาค

5.การให้โอกาสด้านอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (Occupational Opportunities) เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องออกจากงาน มีจำนวนผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก บริษัทร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ที่เปิดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การสอนทำเบเกอรี่ ขนมไทย งานศิลปหัตถกรรม สอนตัดผม ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชีพอันมั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไป

6.การดูแลด้านสุขอนามัย (Healthcare) ผ่านโครงการแพทย์อาสา ทีมงานจากแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้ประสานกับนพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เข้าไปทำกิจกรรมออกค่ายแพทย์อาสา ณ  2 หมู่บ้านชาวเขา ได้แก่ บ้านปางคามน้อย และ บ้านผาเผือก โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ส่วนพนักงานแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จะให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น สอนการใช้แอพพลิเคชั่นในมือถือ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อที่ชาวชาติพันธุ์บนพื้นที่ห่างไกลจะได้นำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการทำงาน และการดำเนินชีวิตต่อไป

 “สำหรับแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ความยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่จากกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่เรายังได้ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาของพนักงานด้วย ทุกกิจกรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน จนเกิดเป็นความรู้สึกที่อยากจะปกป้องดูแลในสิ่งที่ตนเองมีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นภาระ ไม่ไปเบียดบังเวลา หรือใช้ทรัพยากรมากเกินไป เราเชื่อว่าการปฏิบัติตามแนวคิดนี้จะเกิดเป็นความยินดีที่จะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน กล่าวทิ้งท้าย