กรมการแพทย์แนะเด็กนักเรียนไปโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย…ห่างไกลโควิด19

11

กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย เด็กๆต้องกลับไปเรียนตามปกติในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19เริ่มผ่อนคลาย  แนะผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังต้องบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลโรค

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงเรียนในหลายๆพื้นที่ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นปกติ  เด็กๆต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากที่เคยนอนดึกตื่นสาย  เรียนออนไลน์กับผู้ปกครองที่บ้าน ตารางการเรียนยืดหยุ่นได้ เมื่อต้องตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน เข้าระบบการเรียนการสอนที่เป็นเวลามากขึ้น  เด็กต้องการเวลาในการปรับตัว อาจมีงอแงไม่อยากไปโรงเรียน ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อลูกต้องไปโรงเรียนจึงเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยก่อนออกจากบ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัย แนะให้ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  กรมการแพทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ส่งผลกระทบต่อเด็กๆทั้งเรื่องการเรียนรู้ อารมณ์ สุขภาพกายและสังคม พ่อแม่จึงต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้ลูกไปโรงเรียนอย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก โดยสวมหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องก่อนออกจากบ้าน แนะให้เว้นระยะห่างจากเพื่อนแต่ด้วยธรรมชาติของเด็กเวลาเล่นกันอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ผู้ปกครองหลายท่านจึงมักให้ลูกๆสวมFace Shieldไปโรงเรียน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าการใส่

นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง

Face Shield เรียนหนังสืออาจทำให้เด็กมีปัญหาทางสายตาได้ และหากลูกหลานมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ควรหยุดเรียนทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อทางโรงเรียนมีมาตรการรักษาความสะอาดระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วแต่การที่คุณพ่อคุณแม่เน้นย้ำในเรื่องสุขอนามัยด้วยการล้างมือหลังสัมผัสปุ่มสัมผัส ลูกบิดประตู และก่อนรับประทานอาหารจะช่วยให้เด็กไปโรงเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด19