น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งโคนมไทย พร้อมสัมผัสลมหนาวที่สระบุรี

125

ในช่วงนี้ใครอยากสัมผัสบรรยากาศดีๆ ใกล้กรุงเทพฯ แนะนำให้ไปที่จังหวัดสระบุรี นอกจากจะมีความงดงามทางธรรมชาติอยู่หลากหลายแล้ว ในเร็วๆนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมดีๆ ให้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 กันอีกด้วย

เมื่อปี  พ.ศ. 2503  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จฯ ประพาสทวีปยุโรปได้เสด็จประทับแรม  ณ  ประเทศเดนมาร์ค  ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทย

หลังจากเสด็จฯ  นิวัติประเทศไทย   รัฐบาลเดนมาร์ค     ได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้  ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ค   เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2504    โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม”   และ  “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย – เดนมาร์ค”  ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โดยเมื่อวันที่  16  มกราคม  2505 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9  และสมเด็จพระบรมราชินี  แห่งประเทศเดนมาร์ค  ได้เสด็จพระราชดำเนิน  ประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย – เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ

จากประวัติศาสตร์การเลี้ยงโคนม   จึงถือเอาวันที่  16  มกราคมของทุกปี  เป็นวันโคนมแห่งชาติ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนกับวันครู รัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2530 ให้วันที่  17  มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ   จึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้น เป็นประจำทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้ พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้แก่ ปวงชนชาวไทย  ตลอดจนเป็นการพบปะสังสรรค์ของผู้ที่อยู่ในวงการนี้ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

 

กิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ว่า ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการภายใต้  Theme  นิทรรศการ  “สืบสาน  รักษา  ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน  สู่โคนมไทย  4.0”

การจัดกิจกรรมการประกวดโคนม  ครั้งที่ 35   เพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนม  และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย

การจัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติเพื่อให้นักศึกษา  ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์  เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการยอมรับกับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นนมแห่งชาติในปี 2561 นี้

โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  รางวัล  มูลค่า  100,000  บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร  พร้อมนำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกระดับภูมิภาค  ในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2561

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงานราตรีโคนม  Cowboy  night วันเสาร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2561 ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมประกวดการแต่งกาย  คาวบอย  คาวเกิร์ล  ผู้มาร่วมงานรับรางวัลมากมายสนุกกับเกมส์สไตล์  คาวบอยมากมาย  ลีลาศ  รำวง  กับวงดนตรีวงใหญ่  แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่  กับการกลับมาของตำนานคาวบอยเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ชาวโคนมยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานอีกด้วย

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งโคนมไทย  อย่าลืม 30 มกราคม-5กุมภาพันธ์ 61 นี้รับลมหนาวด้วยกัน   ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติปี 61 ณ. อาณาจักรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค  อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ภายใต้อาณาจักรอันกว้างใหญ่และร่มรื่นของฟาร์มโคนมไทย ยังเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้เที่ยวชม แถมยังได้ความรู้กลับบ้านอีกเพียบ