BEST Express พร้อมส่ง พัสดุบิ๊กไซส์ 80 กิโลกรัมทั่วประเทศ

5

BEST Express ผู้ให้บริการ รับ – ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ภายใต้สโลแกน ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you เดินหน้าต่อยอดบริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทยด้วย “บริการขนส่งพัสดุขนาดใหญ่ส่งได้ถึง 80 กิโลกรัม” เพื่อมุ่งหวังขยายฐานลูกค้าใหม่จับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการส่งพัสดุขนาดใหญ่ และวันนี้ BEST Express มาพร้อมด้วยความมั่นใจในการให้บริการ รับ-ส่งพัสดุชิ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 51 – 80 กิโลกรัม และมีขนาดพัสดุทั้ง 3 ด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) รวมกันแล้วไม่เกิน 300 เซนติเมตร หรือมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 180 เซนติเมตร

BEST Express พร้อมให้บริการส่งพัสดุขนาดใหญ่ไม่เกิน 80 กิโลกรัมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นต้นไป (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)