โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Hmong Student Buddy day

28

ดร.ประหยัด นันทศีล นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับนายหว่าเหยี่ย ท่อ (Wa Yia Thao) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาจาก North East Wisconsin Technical College และนายหื่อจู วื่อ (Hwm Tsu Vue) อาจารย์จาก University of Wisconsin, Eau Claire ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงคณะอาจารย์และนักศึกษา ในโอกาสที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ Hmong Student Buddy day 2018 ระหว่างนักศึกษาไทยและอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและประสบการณ์การเรียนระหว่างกัน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผลักดันให้นักศึกษาม้งไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล