BEAUTY เข้า SET 50 index เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ ฯ

55

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์(ที่ 4จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุรพล เพชรกลึง(ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณสัจภา ทองประสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์พร้อมด้วยทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี ในโอกาสBEAUTY เข้า SET 50 index และสวัสดีปีใหม่ ณ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ซ.นวลจันทร์ 34 เมื่อเร็วๆนี้