7 ข้อควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์แบบไหนให้ได้งาน

43

7 ข้อควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์แบบไหนให้ได้งาน

สัมภาษณ์งาน คำที่ใครหลายคนอยากได้ยิน เมื่อคุณได้ถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์งาน สิ่งแรกที่คุณควรรู้คือโอกาสได้มาหาคุณแล้วอยู่ที่คุณจะสามารถรักษาโอกาสนั้นได้มากน้อยเพียงใด และด้วยยุคปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องการที่จะรับและคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในเชิงบวกเข้าร่วมทำงานด้วย จึงส่งผลให้การสัมภาษณ์งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้มีการแข่งขันในการหางานค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอแนะ 7 ข้อที่ผู้สัมภาษณ์งานควรรู้

1.วางแผนในการตอบคำถาม : การเตรียมตัวที่ดีโดยรู้จักนำเสนอเหตุการณ์ตามลำดับที่เหมาะสมจากประสบการณ์ในการทำงานหรือประสบการณ์จากชีวิตประจำวันในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับทักษะต่างๆ

2.การแต่งกาย : การแต่งกายไม่สุภาพบางคนอาจจะคิดว่าในยุคปัจจุบันมีองค์กรมากมายที่ไม่เคร่งในเรื่องของการแต่งกาย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ในฐานะผู้สมัครสามารถแต่งกายตามใจฉันโดยไม่ดูถึงกาละเทสะ เพราะการแต่งกายไม่สุภาพถือว่าผู้สมัครไม่ให้เกียรติต่อสถานที่ทำงานและผู้สัมภาษณ์งาน ซึ่งจะทำให้ความประทับใจแรกพบของผู้สัมภาษณ์ที่มีต่อผู้สมัครงานลดลง

3.เวลา : การตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้สมัครควรจะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อยที่สุดคือ 30 นาที ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาตรงต่อเวลาได้ ผู้สมัครควรที่จะต้องโทรบอกองค์กรก่อนเวลาสัมภาษณ์งาน  การที่ผู้สมัครมาสัมภาษณ์สายหรือในกรณีที่มาสายโดยไม่โทรมาแจ้ง ทางองค์กรจะมองว่าผู้สมัครคนนั้นเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ให้เกียรติต่อผู้สัมภาษณ์งาน และไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้สมัครงานตกสัมภาษณ์ได้

4.ข้อมูลเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไปสมัคร : การเตรียมหาข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งงานที่คุณสมัคร การที่คุณสื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรและงานที่คุณสมัครเข้ามาจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณให้ความสนใจ ใส่ใจ และมีความประสงค์อยากจะร่วมงานกับองค์กร

5.การพูด : การที่ผู้สมัครพูดเยอะเกินความจำเป็นนั้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคุณเก่ง หรือ คุณมีความสามารถในการสื่อสาร ในทางกลับกันคุณอาจจะสร้างความรำคาญและถูกมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสาระ ดังนั้นการพูดในสิ่งที่มีสาระและตอบให้ตรงประเด็นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

6.ความมั่นใจ : การไม่สบตาผู้สัมภาษณ์ในระหว่างสัมภาษณ์งานจะเป็นการสื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองซึ่งในยุคปัจจุบันความมั่นใจถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้สมัคร ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจ้องตาผู้สัมภาษณ์ตลอดเวลา ให้สบตาแค่เพียงเหมาะสมเท่านั้น

7.การถามแต่เรื่องเงินเดือน : การที่ผู้สมัครตั้งคำถามแต่เรื่องเงินเดือนและเรื่องสวัดิการอย่างเดียว จะเป็นการบ่งบอกว่าผู้สมัครให้ความสนใจในเรื่องเงินมากกว่างาน  ซึ่งถ้าเลือกได้ องค์กรทุกองค์กรต้องการพนักงานที่สนใจในเรื่องของงานมากกว่า

ท้ายสุดคือ ทุกๆครั้งที่คุณมีโอกาสในการสัมภาษณ์งาน คุณควรจะทำให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนว่าคุณได้รับแค่โอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานในฝันของคุณหรือไม่ก็ตาม สำหรับแนวทางข้างต้นอาจเป็นเพียงข้อมูลที่ไม่มากนัก โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณในการเลือกเปิดรับในด้านต่าง ทั้งการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การมีสติในการตอบคำถาม พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ วางบุคลิกภาพให้ดี การมีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือแม้กระทั้งการสร้างไฟให้กับตัวคุณเอง  ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้คุณมีความพยายามในการทำงาน หากคุณเตรียมตัวมาดี รับรองว่าคุณจะได้คำตอบรับจากองค์กรอย่างที่หวังไว้แน่นอน