รพ.กรุงเทพ บริการตรวจโควิด-19 DRIVE THRU SERVICE” 24 ชม.

8

รพ.กรุงเทพ บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCT) แบบ DRIVE THRU SERVICE ด้วยวิธีการป้ายจมูกและคอ ราคา 4,500 บาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไป ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารศูนย์วิจัยคอนโดมิเนียม ในซอย เพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 -16.00 น. (หมายเหตุ*การตรวจนี้เฉพาะผลการตรวจโควิด-19 ไม่รวมเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ หากต้องการเอกสารกรุณาแจ้งโรงพยาบาล และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)